top of page

รายการงาน

เราเชื่อมั่นในนิทานของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง !

Creative and Graphic Designer

Bangkok, Thailand

Marketing Associate

Bangkok, Thailand

HR Representative

Bangkok, Thailand

Product Owner

Bangkok, Thailand

AW_MIXTURE MATTERS_LOGO ON BG_20220929-14.jpg

ใบสมัครงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครงานกับเรา

 

ติดตามการเป็นส่วนหนึ่งกับทีมวัฒนธรรมสตาร์ทอัพไม่จำกัดจำนวนใบและรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน

Upload

ขอบคุณสำหรับการส่ง!

bottom of page